Velikost textu:   A    A    A

Zimní běh univerzity zaměřené na naše zdraví pomalu končí

Tak, jsme téměř na konci... Našeho běhu za zdravím.
Od října 2012 až do února 2013 pomáhali lékaři různých specializací a oborů nahlédnout orlovským seniorům na fungování lidského těla a na lidské zdraví optikou západní medicíny. Hned dvě úvodní přednášky byly věnovány nemoci, ze které má strach mnoho lidí - rakovině. Nejdříve internista pan MUDr. Petr Wieczorek vykládal frekventantům UVČ o rakovině obecně- o prevenci tohoto závažného onemocnění, o jeho příznacích i o možných způsobech jeho léčení. Současně však pan doktor upozornil na to, že ne všechny formy tohoto onemocnění jsou smrtelné a zmínil zde skutečnost, že i podstatně banálnější nemoci (např. chřipka), nejsou-li léčené, mohou končit úmrtím.
A aby si frekventanti UVČ uvědomili, že rakovinu lze opravdu překonat a že s ní lze i žít, tak další přednáška patřila členkám občanského sdružení ONKO-AMAZONKY Ostrava. Tedy ženám, které se s rakovinou osobně utkaly. Z jejich vystoupení bylo zřejmé, že k překonání této nemoci
je zapotřebí nejen hodně fyzických a psychických sil, ale že člověk nemocný rakovinou musí mít především hodně víry ve své konečné uzdravení. Neobdivovali jsme však jen entuziasmus, s nímž před nás Amazonky předstoupily, ale okouzlily nás svou opravdovostí a upřímností, s níž
o prožité zkušenosti s rakovinou hovořily. A za to jim patří náš upřímný obdiv.

Všechny nabídnuté přednášky byly zajímavé a podnětné a každý si v nich mohl najít to své.
O obecný úvod a závěr tohoto běhu UVČ se postarala Mgr. Hana Vavříková, která je lektorem
i garantem tohoto vzdělávacího programu. Její úvodní přednáška se týkala obecných pojmů, souvisejících s daným tématem: pojmů zdraví, nemoc a onemocnění. Účastníci tohoto výukového programu se tak například seznámili s obsahem pojmu zdraví, s jednotlivými fázemi nemoci
i s psychickými projevy, které fyzickou nemoc obvykle doprovázejí. A otázce psychického zdraví byla věnována i poslední přednáška tohoto běhu UVČ.

Otázkám Zdraví ve stáří se pak věnoval člověk nad jiné povolaný- pan Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc, který byl, pro svůj přínos v lékařství, oceněn Zlatou medailí Alberta Schweitzera. Díky primáři ortopedického odd. NsP Orlová panu MUDr. Tomáši Knyblovi si účastníci UVČ dokonce mohli prohlédnout a ohmatat nejrůznější ortopedické náhrady. Pan primář totiž svou přednášku obohatil o ukázku nejrůznějších umělých kloubů.
Naproti tomu  neuroložka paní MUDr. Věra Myšková zaměřila svou přednášku obecněji a věnovala se otázce vlivu potravin na naše zdraví. Díky přednášce z endokrinologie se pak frekventanti UVČ seznámili, prostřednictvím paní MUDr. Vandy Firczykové, s negativními dopady nezdravého životního prostředí, nezdravého životního stylu a všudy přítomného stresu na činnost jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. Paní doktorka ve své přednášce zdůrazňovala nejen důležitost prevence zdraví, ale apelovala také na často opomíjenou potřebu léčby všech onemocnění a nemocí.

Zimní běh UVČ tedy končí, ale její jarní běh, který bude v započatém tématu Zdraví pokračovat, začíná. V průběhu jara budou moci účastníci UVČ nahlédnout na lidské zdraví pohledem východní medicíny. Jednotlivé přednášky budou věnovány čínské medicíně, REIKI, IRIS diagnostice, otázce homeopatie nebo bylinkářství.

Mým původním přáním bylo, aby nabídnuté přednášky přispěly k zájmu orlovských seniorů
o  jejich zdraví. Netušila jsem však, že někteří z přednášejících lékařů překročí rámec své přednášky
a ujmou se frekventantů UVČ i ve své lékařské praxi a pomohou "těm mým" seniorům překonat
některé z jejich zdravotních obtíží. A za to patří všem přednášejícím můj obrovský dík.

Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář


Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

    Zatím není založený žádný blog. Můžete blogovat zde.
Linky pomoci
 
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
158 – POLICIE
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 – HASIČI
 
800 200 00 – LINKA SENIORŮ