Velikost textu:   A    A    A

Senioři a Městská knihovna Orlová

Senioři se v Městské knihovně v Orlové scházejí pravidelně a poměrně často. Knihovna totiž pořádá pro tuto cílovou skupinu svých návštěvníků mnoho jednorázových i pravidelných akcí.
Mezi pravidelné akce již lze zcela jistě počítat Setkávání seniorů, kurzy ručních prací pro manuálně zručné seniorky nebo přednášky Univerzity volného času. Mezi tradiční aktivity knihovny lze však zahrnout již i kurzy Trénování paměti, v nichž si senioři z Orlové a blízkého okolí mohou procvičovat své kognitivní schopnosti. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že knihovna města Orlové nepomáhá zdejším seniorům pouze s naplňováním jejich volného času, ale že jim nabízí příjemné prostředí a bezpečný prostor pro jejich setkávání se s jinými lidmi. Prostor plný vzájemnosti, empatie, obdobných zájmů a přátelství. Není proto divu, že zde před časem vznikl Klub seniorů.
 
Dovolte mi prosím, abych na tomto místě čtenáři přiblížila alespoň dvě z uvedených aktivit pro seniory. Aktivit, na nichž se podílím já osobně- jako lektor i spoluorganizátor. Prvou aktivitou
je Univerzita volného času, druhou aktivitu pak představuje právě kurz Trénování paměti.
 
Univerzita volného času
Každé druhé úterní odpoledne patří v orlovské knihovně Univerzitě volného času. Prvý běh Univerzity se uskutečnil na jaře letošního roku a byl zaměřen na téma "Stáří v české společnosti". Frekventanti UVČ se zde v devíti přednáškách blíže seznámili s problematikou stáří- jeho vymezením a dělením, pozornost byla věnována i rozličným potřebám seniorů a různým způsobům jejich naplňování. Další přednášky tohoto běhu UVČ pak byly věnovány tématice fyzického
a psychického zdraví ve stáří, emočním a vztahovým sítím seniorů nebo otázkám jejich volnočasových aktivit. Na některých přednáškách se autorsky spolupodíleli i hostující lektoři, kteří přednášené téma doplnili názornými ukázkami. Velký úspěch měla například přednáška paní Aničky Balcárkové, která představila jógu pro seniory nebo kosmetická poradna paní Aničky Kührové.
 
Právě probíhající 2 ročník Univerzity volného času je věnována tématu lidského "Zdraví." Toto téma si zvolili sami frekventanti jarního běhu UVČ. Program tohoto druhého běhu UVČ je rozložen do osmnácti samostatných setkání a je rozdělen do dvou ucelených tématických celků. Podzimní část UVČ nabídla posluchačům pohled na lidské zdraví očima západní medicíny. Otázky zdraví, nemoci i prevence z různých oborů medicíny byly představeny jak odborníky nejpovolanějšími- lékaři (např. z oboru neurologie, ortopedie nebo psychiatrie), tak také lidmi, kteří mají
se závažnou nemocí osobní zkušenost. A tak frekventantům podzimního běhu UVČ přednášel
například na téma Nemoci stáří pan doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc. otázku případných ortopedických problémů diskutovali frekventanti UVČ s Prim. MUDr. Tomášem Knýblem, vedoucím lékařem ortopedického oddělení NsP Karviná. Velmi emotivní byla pak přednáška
o onemocnění rakovinou. Se svými osobními zkušenostmi s touto nemocí se s frekventanty UVČ podělily členky občanského sdružení ONKO AMAZONKY z Ostravy.
Jarní běh UVČ bude věnován otázce lidského zdraví z pohledu východní medicíny. Frekventanti UVČ se zde více dozvědí o tradičním holistickém léčebném systému Ajurvédě, o metodě Reiki,
o IRIS diagnostice nebo o homeopatii. Mnohé z frekventantek UVČ se pak, dle svých slov,  již dnes těší na to, jak budou v praxi zkoušet informace získané na přednášce na téma: Není na světě bylina, která by k něčemu nebyla.
 
Trénování paměti
Kurzy Trénování paměti nabízí Městská knihovna v Orlové již delší dobu. Díky tomu se tak jedna
ze skupin seniorek účastní již třetího modulu tohoto kurzu. Frekventantky kurzu sice prostřednictvím různých cvičení a úkolů svou paměť neustále zdokonalují, současně se však učí, jak prostřednictvím různých mnemotechnik případnou nedokonalost své paměti úspěšně kompenzovat.  Vedle paměti však v kurzu procvičujeme i další kognitivní funkce - například fluenci (tok) myšlenek. Při tomto cvičení má účastník kurzu vymyslet krátký příběh nebo věty na určité písmeno abecedy.
Pro příklad zde uvádím následující ukázku příběhu:
Prádlo peru pořád práškem Persil, pěkně se provoní.
Potom počkám - prádlo pořádně proschne.
Pakliže proschne, půjdu prádlo precizně poskládat.
Poté pomalu projdu prosluněným parkem.
Poprvé po prázdninách se pořádně provětrám.

 
a ukázka obdobně sestavených vět:
 
Paní Přívarová plácla pana Přívaru přes pravou půlku pozadí, protože pil páté pivo. Pepík Podlipný přeskakoval přes plný pytel písku. Přítel Petr přinesl plný pytlík překvapení pro přítelkyni Petru. Půjdem pěšky přes pšeničné pole plné plevele.
 
V rámci Trénování paměti také tříbíme svou pozornost nebo schopnost koncentrace, velký prostor je zde věnována i tvořivosti seniorů.  O tom, že účastníky kurzu Trénování paměti tyto techniky baví svědčí fakt, že si mezi sebou posílají veršované zprávy. Následující mail rozeslala jedna
z účastnic kurzu jako pozvánku na své narozeniny:
Milé dámy, milé robky,
I když už mám  z toho bobky,
přijměte mé pozvání
na nedělní setkání. 
 
Na  zahradě ve svahu uděláme oslavu.
Půlrok spolu zhodnotíme,
bránici si procvičíme.
Nějakou tu krmi dáme
a potom si zazpíváme.                                  
Zákusek a kávička,                                  
ať dobrá je náladička.
 
Na frak trošku módě dáme,
Vždyť my na to přece máme.
Tvořte něco na hlavu,
ještě je čas na přípravu.
 
V „dé duru“  či   „a   molu, “ vždy bezpečně  po  molu
předvedem  své výtvory- jsme ty správné potvory.
Předveď nejlíp na své hlavě, odpoledne bude hravé,
a ať moderátor má co číst, nezapomeň na popis. 
 
To  nejlepší  oceníme,  možná, že i odměníme.
Na závěr si připijeme a s veselou se rozejdeme.
 
Frekventanti kurzu také vymýšlejí různé příběhy, vytvářejí kognitivní mapy nebo koláže.
Na následujícím obrázku představuje jedna z frekventantek Trénování paměti svou koláž s názvem "Můj vysněný den":

Vzpomínka na léto

V úvodu tohoto článku jsem zmínila přátelství. Přátelství těch, kteří se poznali a zprvu se setkávali pouze na edukačních programech nabízených orlovskou knihovnou. Například frekventantky kurzu Trénování paměti se postupně začaly setkávat i mimo knihovnu. Absolvovaly společně různé kulturní i sportovní akce, uspořádaly si "svůj" sraz čarodějnic, smažily vaječinu nebo prožily společnou dovolenou. Z přiložených fotek je patrné, že dobrá nálada je nedílnou součástí těchto společných setkání.
 
A o tom, že na těchto akcích jsou, vedle dobrého jídla a pití, řádně zužitkovány i informace z trénování paměti a dalších kognitivních funkcí, svědčí i následující verše (viz podlední obrázek pod tímto textem), které společně složily frekventantky Trénování paměti právě při smažení vaječiny.
 
Mgr. Hana Vavříková, lektor a spoluorganizátor UVČ a lektor kurzů Trénování paměti
Kurz Trénování paměti, léto 2012.
Vaječina 2012.

Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář


Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

PŘISPĚJTE I VY DO PROJEKTU NÁRODNÍ KRONIKA

Přispějte ZDE

Naši blogeři

    Zatím není založený žádný blog. Můžete blogovat zde.
Linky pomoci
 
112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
158 – POLICIE
155 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
150 – HASIČI
 
800 200 00 – LINKA SENIORŮ